Tematika

  • körforgásos gazdaság, hulladékgazdálkodás
  • vízgazdálkodás, szennyvízkezelés
  • kármentesítés és barnamezős beruházások
  • levegő-tisztaság védelem
  • zaj- és rezgésvédelem
  • energiahatékonyság, megújuló energiák
  • infrastruktúra fejlesztés, fenntartható városok, települések
  • élővízvédelem
  • ökoinnovációk és startupok Közép-Kelet Európában